Utbildning

Institutionen har ett stort grundutbildningsuppdrag inom läkarprogrammet och logopedprogrammet , men också fristående kurser. Forskarutbildning bedrivs på alla enheter.

Institutionen samlar ett antal kliniska ämnen och utbildningsaktiviteterna är därför till stor del kliniskt inriktade. Inom institutionen ligger det övergripande ansvaret för logopedprogrammet. Flera av våra enheters ämnen är integrerade i kurser på läkarprogrammets termin 9 (Klinisk kurs 4) och 11 (Klinisk kurs 5). Ämnet professionell utveckling finns integrerat i samtliga terminer på läkarprogrammet. Även fristående kurser i barn- och ungdomspsykiatri erbjuds. Samtliga enheter inom institutionen har också ett stort engagemang i forskarutbildningen. Utbildningen bedrivs i huvudsak av universitetslektorer och professorer med kompetens i respektive ämne och forskningsområde, men också av landstingsanställda kliniska handledare.


Sidansvarig: Anders Asplund

Utskriftsversion

Studenter som pluggar i Medicinska biblioteket 3

Bild: Mikael Lundgren