VLL Spjutspetsmedel till Christina West, Annika Rydberg och Magnus Domellöf

[2018-11-01] Tre av våra medarbetare på Pediatrik har fått VLL Spjutspetsmedel! Christina West, Annika Rydberg och Magnus Domellöf har fått 2,6Mkr per år vardera i 3 år! Det är en fantastisk utdelning för Pediatrik/BUC med tre anslag av totalt 10!

Sedan 1990-talet har landstinget varje år satsat miljonbelopp i stöd till forskningsprojekt i framkant. Syftet med spjutspetsmedlen är att säkra norra Sveriges tillgång till högspecialiserad vård och att Västerbotten ska fortsätta ha en nationellt och internationellt konkurrenskraftig medicinsk forskning.

Landstingsstyrelsen har valt tio forskningsprojekt som får stöd kommande treårsperiod. Projekten leds av fem kvinnor och fem män.

Beskrivning av projekten:

Magnus Domellöf, professor och överläkare, vill undersöka om man genom att förbättra näringstillförseln till gravida kvinnor och barn kan minska risken för senare beteende- och inlärningsproblem hos barnen. I en rad olika delprojekt kommer man studera effekten av tillskott av järn, jod och mjölkfettsdroppsmembran, och göra långtidsuppföljningar i form av psykologtester. I ett delprojekt kommer särskilt näringstillförseln hos extremt prematurfödda studeras, med särskilt fokus på reglering av högt blodsocker.

Annika Rydberg, professor i pediatrik och överläkare, ska studera kopplingen mellan funna genförändringar och diagnos hos unga personer med ärftliga hjärt- kärlsjukdomar. Projektet fokuserar på tre typer av ärftliga sjukdomar; förtjockad hjärtmuskel (Hypertrof kardiomyopati), långt QT syndrom som ger livshotande hjärtrytmsrubbningar företrädesvis i tonåren samt familjär vidgning av bröstkroppspulsådern som innebär risk att drabbas av brusten kroppspulsåder. Vid dessa sjukdomar kan förebyggande behandling vara mycket effektiv och det är därför livsavgörande med tidig diagnos, riskbedömning och behandling. Projektet innefattar både studier kring identifikation av gener, nedärvning och spridning samt sjukdomsmekanismer.

Christina West, universitetslektor och överläkare, får spjutspetsanslag för att undersöka hur kostmönster och den tidiga koloniseringen av barnets magtarmkanal från fosterliv till tidig barndom påverkar risken att insjukna i allergiska sjukdomar. Bland annat kommer ett delprojekt fokusera på hur bakterier förs över från mamma till barn vid förlossningen och via amningen, och hur detta påverkar immunförsvaret och allergi-risk i barndomen. Även mammans kost under graviditet och amning och påverkan på barnens allergi kommer studeras.

Mera information kan hittas här: https://www.vll.se/startsida/forskning-och-utveckling/forskning/landstinget-satsar-26-5-miljoner-pa-spjutspetsforskning 

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet/.cid293531


Sidansvarig: Anders Asplund

Utskriftsversion