Stort VR anslag till Christina West

[2018-11-01] Vi vill gratulera vår medarbetare Christina West som fått anslag från VR på miljonbelopp!

Christina West har fått anslag på 1,2 miljoner kronor i tre år från VR för sitt projekt 'Programmering av mikrobiota och allergiska sjukdomar'.

Beskrivning: Allergiska sjukdomar drabbar vart tredje barn med stora konsekvenser för barnet, dess familj, sjukvården och samhället. Minskad exponering för smittämnen och en förändrad mikrobiota i tarmen (tarmflora) föreslås leda till bristande mognad av immunsystemet och ökad allergi-risk. Christinas forskargrupp har visat att allergiska barn har en förändrad tarmflora. Intressant nog kunde forskargruppen visa att specifika bakterier var kopplade till immunsvar som nedreglerar det allergiska immunsvaret. Christina fortsätter nu sitt uppmärksammade mikrobiotaprojekt  i den prospektiva epidemiologiska NorthPop-studien. Projektet avser fastställa hur kostmönster och bakteriell exponering från fosterlivet till barndomen kan påverka immunsystemets utveckling och barnets allergi-risk. Målet är att identifiera nya strategier som kan förhindra insjuknande.

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet/.cid293528


Sidansvarig: Anders Asplund

Utskriftsversion