Staffan Berglund Docent i Pediatrik

[2018-09-19] Grattis till vår medarbetare Staffan Berglund som blivit antagen som docent!

Staffan kommer att hålla sin docentföreläsning i Kuvösen på Enheten för Pediatrik 9 November 14.30. Alla är välkomna! Titel på föreläsningen kommer att vara ”En optimal starta på livet – om den tidiga nutritionens betydelse för hälsa och utveckling”. 

Staffans forskning fokuserar på hur den tidiga nutritionen påverkar barns hälsa och utveckling, både på kort och lång sikt. Under sin postdoc-vistelse i Spanien studerade han bland annat hur fetma och diabetes hos gravida mödrar kan påverka det nyfödda barnets hälsa. Här i Umeå är hans forskning framför allt inriktad på det viktiga mineralet järn och hur det på bästa sätt och i lagom dos ska ges till barn. I den stora randomiserade studien LIME, utvärderas en sänkning av järninnehållet i modersmjölksersättning men också tillsatsen av det i bröstmjölk vanliga och betydelsefulla proteinet Laktoferrin.

Redaktör: Angelica Jonsson
Tel: 090-7853599

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet/.cid293191


Sidansvarig: Anders Asplund

Utskriftsversion