Disputation - Elena Lundberg

[2017-05-10] Fredag den 2 juni försvarar överläkare Elena Lundberg sin avhandling "Growth hormone responsiveness in children - Results of Swedish multicenter clinical trails in growth hormone treated childen". Disputationen äger rum i Sal D, unod T9, by 1D, plan, NUS kl. 13:00. Huvudhandledare är Berit Kriström, docent i pediatrik och pediatrisk endokrinologi vid Umeå Universitet, enheten för pediatrik.

Oppont är professor Roland Pfäffle från universitetet i Leipzig, Tyskland. 

I betygsnämnden sitter:

Torbjörn Lind, docent i pediatrik
Ola Nilsson, professor i pediatrisk endokrinologi
Charlotte Höybye, docent i intermedicin och endokrinologi

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet/.cid282470


Sidansvarig: Anders Asplund

Utskriftsversion