Välkommen till Enheten för psykiatri

Enheten för psykiatri har som huvudsakliga uppdrag att bedriva forskning inom det psykiatriska fältet samt att undervisa studenter i ämnet psykiatri på läkarprogrammet. Enheten ger därtill kurser i psykiatri på ett flertal andra program på universitetet.

Den forskning som bedrivs på enheten omfattar områden som psykiatrisk genetik, psykiatrisk epidemiologi, klinisk molekylär psykiatri, socialpsykiatri, suicidologi, DBS (deep brain stimulation) samt personlighetsforskning. Forskning bedrivs även inom fälten kognitiv utveckling vid normalt och patologiskt åldrande, transsexualism samt psykisk hälsa bland samer. De psykiatriska sjukdomsområden som berörs är främst affektiva tillstånd, psykossjukdomar samt beroendesjukdomar. Forskningsaktiviteter präglas av bredd vad gäller professioner och metodologi och bygger på flera nationella och internationella samarbeten. Inom flera forskningsområden finns aktiva forskarstuderande.

Vårt mål är att erbjuda högkvalitativ undervisning på grund- och avancerad nivå och en forskarutbildning som håller internationell standard, samt bedriva en bred och konkurrenskraftig forskning som ligger i framkant. En viktig utgångspunkt är att skapa ett nära och gott samarbete med kliniska verksamheter samt att skapa en god arbetsmiljö för medarbetare och studenter på vår enhet.


Sidansvarig: Anders Asplund

Utskriftsversion

Snötyngda bär

Bild: Mattias Pettersson

Adress

Umeå universitet
Enheten för psykiatri
901 85 Umeå 

Besöksadress
Nus, målpunkt F, 5 trappor

Enhetschef

Ellinor Salander Renberg

Tel:  090-785 63 23

Kontaktformulär

Ekonomiadministratör

Birgitta Bäcklund

Tel:  090-785 63 83

Kontaktformulär

Studieadministratör

Tomas Jacobsson

Tel:  090-785 13 40

Kontaktformulär