Till umu.se

Psykiatri

Enheten för psykiatri vid institutionen för klinisk vetenskap har som huvudsakligt grundutbildningsuppdrag att ge kurs i psykiatri på läkarprogrammet (16,5 hp). Från enheten ansvaras också för medicinsk psykologi, medicinsk etik, samt avsnitt inom professionell utveckling (PU) på läkarprogrammet. Enheten ger dessutom kurser i psykiatri på logopedprogrammet, arbetsterapeutprogrammet, sjukgymnastprogrammet och specialistutbildning för sjuksköterskor liksom kurs i psykotraumatologi inom ramen för programmet Internationell kris- och konflikthantering. Forskarutbildning ges med ämnesinriktning allmän psykiatri, psykiatrisk epidemiologi och medicinsk psykologi.

Forskning bedrivs inom ett brett spektrum; psykiatrisk genetik, klinisk molekylär psykiatri, äldrepsykiatri, socialpsykiatri, psykiatrisk epidemiologi, suicidologi, medicinsk etik, medicinsk psykologi, transkulturell psykiatri med samarbete med länder som Nicaragua, Etiopien, Kambodja och länder i Östeuropa.


Sidansvarig: Anders Asplund
2010-04-22

Utskriftsversion

Enhetschef

Ellinor Salander Renberg

Tel:  090-785 63 23

Kontaktformulär

Ekonomiadministratör

Birgitta Bäcklund

Tel:  090-785 63 83

Kontaktformulär

Kurssekreterare T9

Tomas Jacobsson

Tel:  090-785 13 40

Kontaktformulär