Välkommen till enheten för pediatrik

Välkommen till enheten för Pediatrik. Vi bedriver världsledande forskning om barn och ungdomars hälsa och sjukdomar. Vi bedriver också undervisning på läkarprogrammets termin 11 samt på andra program såsom dietist-, logoped- och sjuksköterskeprogrammet.

Nyheter

VLL Spjutspetsmedel till Christina West, Annika Rydberg och Magnus Domellöf

Tre av våra medarbetare på Pediatrik har fått VLL Spjutspetsmedel! Christina West, Annika Rydberg och Magnus Domellöf har fått 2,6Mkr per år vardera i 3 år! Det är en fantastisk utdelning för Pediatrik/BUC med tre anslag av totalt 10!

Stort VR anslag till Torbjörn Lind

Stort VR anslag till Torbjörn Lind

Vi vill gratulera vår medarbetare Torbjörn Lind som fått anslag från VR på miljonbelopp!

Stort VR anslag till Christina West

Stort VR anslag till Christina West

Vi vill gratulera vår medarbetare Christina West som fått anslag från VR på miljonbelopp!

Staffan Berglund Docent i Pediatrik

Staffan Berglund Docent i Pediatrik

Grattis till vår medarbetare Staffan Berglund som blivit antagen som docent!

Annika Rydberg tilldelas pris från Kungl. Skytteanska Samfundet

Annika Rydberg tilldelas pris från Kungl. Skytteanska Samfundet

Margareta och Eric Modigs priset har tilldelats Annika Rydberg, adjungerad professor vid institutionen för klinisk vetenskap, enheten för Pediatrik.

Olle Hernell och Susanne Lindquist vunnit pitchtävling

Med sitt företag Lipum på Biotech Umeå Investment Day!

Staffan Berglund får WCMM-medel

Staffan Berglund får WCMM-medel

Staffan Berglund på Enheten för Pediatrik har beviljats stöd från Wallenberg centrum på 2 miljoner kronor och 4-åriga forskningsförordnande på 50%.

"Årets artikel" i Läkartidningen!

Magnus Domellöf vunnit "Årets artikel" 2017 i Läkartidningen!

Annika Rydberg mottar miljondonation

Annika Rydberg på Enheten för Pediatrik har mottagit 1,2 miljoner kronor från Hjärt- och lungfonden.

Estelle Naumburg docent i Pediatrik

Estelle Naumburg docent i Pediatrik

Grattis till vår medarbetare Estelle Naumburg som blivit antagen som docent i Pediatrik!

Susanne Lindquist docent i pediatrik

Susanne Lindquist docent i pediatrik

Vi vill glatt meddela att vår medarbetare Susanne Lindquist har blivit antagen som docent i Pediatrik. Stort grattis Susanne!

Johannes van den Berg ny docent i neonatologi

Johannes van den Berg ny docent i neonatologi

Från och med den 19 maj har Umeå universitet en ny docent i neonatologi/neonatal omvårdad. Docenten heter Johannes van den Berg och är neonatalsjuksköterska på Neo-IVA (NUS) och forskare vid enheten för pediatrik. Johannes van den Bergs forskningsområde är främst risker och riskbedömningar vid neonatala transporter och främst på hur de små barnen kan reagera på ljud och vibrationer under transport.

Disputation - Elena Lundberg

Disputation - Elena Lundberg

Fredag den 2 juni försvarar överläkare Elena Lundberg sin avhandling "Growth hormone responsiveness in children - Results of Swedish multicenter clinical trails in growth hormone treated childen". Disputationen äger rum i Sal D, unod T9, by 1D, plan, NUS kl. 13:00. Huvudhandledare är Berit Kriström, docent i pediatrik och pediatrisk endokrinologi vid Umeå Universitet, enheten för pediatrik.

Pedagogiskt pris till Magnus Domellöf

Pedagogiskt pris till Magnus Domellöf

Umeå medicinska studentkårs pedagogiska pris för forskarutbildning har för 2016 tilldelats pediatriks enhetschef, professor Magnus Domellöf. Motiveringen lyder: "För sitt engagemang i handledningen av studenter och doktorander som både utmanar och utvecklar deras vetenskapliga tänk. Magnus handleder med tillgänglighet och närvaro samt stöttar doktoranderna till god vetenskaplig produktion."

Rolf Zetterströms pris till Anna Winberg!

Rolf Zetterströms pris till Anna Winberg!

Enheten för pediatrik kan mycket stolt berätta att Anna Winberg vunnit Rolf Zetterströms pris för årets bästa pediatriska avhandling i Sverige. Anna har, i sin avhandling ”Epidemiology of food hypersensitivity in school children: validation by double-blind placebo-controlled food challenges and biomarkers”, studerat födoämnesöverkänslighet hos barn och visat att många barns allergier växer bort.

Nya anslag till Pediatrik

Enheten för Pediatrik har erhållit Centrala ALF-medel. Det är professor Magnus Domellöf, adj. professor Annika Rydberg och docent Torbjörn Lind som tilldelats medel för sina forskningsprojekt.

Västerbotten lanserar befolkningsstudie med fokus på barns hälsa

Idag lanserar Umeå universitet och Västerbottens läns landsting Northpop, en stor longitudinell studie som fokuserar på risk- och friskfaktorer för att kunna förebygga exempelvis astma, fetma och ADHD. Alla blivande föräldrar i Västerbotten bjuds in att bidra till forskningsprojektet som samlar hälsodata från graviditetens mitt tills barnet är 7 år.

Nya riktlinjer för lika vård av mycket tidigt födda barn

Från enheten för pediatrik har Magnus Domellöf, Stellan Håkansson och Aijaz Farooqi medverkat till att utforma nya nationella riktlinjer för vård av extremt prematurfödda barn, baserade på våra och andras forskningsresultat. Omkring 30-40 barn föds varje år i Sverige mellan vecka 22 plus 0 dygn och vecka 23 plus 6 dygn. Det är behandlingen av dessa barn och deras mammor som de nya riktlinjerna gäller.

Äldre händelser

Klicka på länken nedan för att komma till arkivet

Arkiv


Sidansvarig: Anders Asplund

Utskriftsversion

Nyhetsinslag - Hjälp till prematurbarn

Adress

Umeå universitet
Enheten för Pediatrik
901 85 Umeå 

Besöksadress
Byggnad 10, sutterängplan, målpunkt E-14

Enhetschef

Magnus Domellöf

Tel:  090-785 21 28

Kontaktformulär

Studieadministratör

Marika Falk

Tel:  090-786 21 01

Kontaktformulär

Ekonomiadministratör

Marlene Engström

Tel:  090-785 89 19

Kontaktformulär