Utbildning

Ämnet oftalmiatrik, omfattande knappt 6 hp, ingår i Klinisk kurs 4 under termin 9 på läkarprogrammet, tillsammans med öron, näsa -och halssjukdomar, neurologi, psykiatri och professionell utveckling. Lärare vid enheten undervisar också på andra terminer under läkarutbildningen.


Sidansvarig: Anders Asplund

Utskriftsversion

Vårdvetarhuset_Aula, 02

Bild: Mikael Lundgren

Studieadministratör

Tomas Jacobsson

Tel:  090-785 13 40

Kontaktformulär