Till umu.se

Birgitta Bäcklund, administratör, ekonomi

Katalogansvarig Administratör

Öron- näs- och halssjukdomar Psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Oftalmiatrik

Prefekt Anders Behndig
Avdelningschef Fatima Pedrosa-Domellöf
Enhetschef, Oftalmiatrik
Administratör Birgitta Bäcklund
Ekonomiadministratör Psykiatri, BUP, Obstetrik och gynekologi, Oftalmiatrik och ÖNH
Suad Zamil
Tomas Jacobsson
Kurssekreterare T9, Läkarprogrammet
Katalogansvarig Birgitta Bäcklund
Brandskyddsombud Fatima Pedrosa-Domellöf
Oftalmiatrik