Forskning

På enheten bedrivs såväl grundforskning som translationell och klinisk forskning.

Fatima Pedrosa Domellöf och hennes medarbetare på såväl den prekliniska som kliniska sidan studerar ögonmusklernas sammansättning med målsättning att förstå dessa musklers unika egenskaper och hur de svarar vid skelningskirurgi och neuromuskulära sjukdomar. Anders Behndig forskning omfattar lins och hornhinna med, för närvarande, särskild inriktning mot keratokonussjukdomen och utveckling av nya icke-invasiva kirurgiska metoder för att behandla den och andra tillstånd i hornhinnan. En annan del av hans forskning utgår från det nationella kvalitetsregistret för grå starr. Christina Lindéns forskningsområde är grön starr ur olika perspektiv: epidemiologi, genes, medicinsk/kirurgisk behandling samt, i samarbete med avdelningen för Medicinsk teknik, utveckling av medicinsk-teknisk apparatur. Just nu driver hon en behandlingsstudie i samarbete med Skånes universitetsklinik.

Ett stort antal kliniska medarbetare bedriver också aktuell forskning vid enheten. Eva Mönestams forskning rör grå starr, bl.a. ur ett epidemiologiskt perspektiv. Björn Lundberg studerar samma sjukdom, men ur ett mer kirurgiskt och behandlingsmässigt perspektiv. Marie Burstedt fokuserar på ärftliga sjukdomar i näthinnan och dess behandling. Berit Byström studerar hornhinnesjukdomar med särskild betoning på genetiska frågeställningar. Gauti Jóhannesson fokuserar just nu på patogenesen till grön starr, men belyser även andra frågeställningar kring denna sjukdom samt nya administrationsformer av ögondroppar. Patrik Danielssons forskargrupp studerar mekanismer bakom ärrbildning och vävnadsnedbrytning i kollagenrik vävnad, bl.a. i hornhinna och senor.


Sidansvarig: Anders Asplund

Utskriftsversion

Forskning på ett ögonblick

Enhetschef

Fatima Pedrosa Domellöf

Tel:  090-785 13 52

Kontaktformulär