Välkommen till Enheten för oftalmiatrik

Vi bedriver forskning och undervisning i ämnet oftalmiatrik, som omfattar ögat och  dess sjukdomar. Enhetens lärare undervisar på läkarprogrammet med tyngdpunkt på termin 9 men medverkar också i andra utbildningar inom och utanför Umeå universitet.

Inom enheten bedrivs forskning rörande katarakt (grå starr) och glaukom (grön starr), men även grundforskning rörande ögonmuskulatur och hornhinna.. Ärftliga ögonsjukdomar t ex retinitis pigmentosa och ärftlig maculadegeneration är ytterligare forskningsområden. Forskningsverksamheten präglas av bredd vad gäller professioner och metodologi och bygger på flera nationella och internationella samarbeten.

Vårt mål är att erbjuda högkvalitativ undervisning på grund- och avancerad nivå och en forskarutbildning som håller internationell standard, samt bedriva en bred och konkurrenskraftig forskning som ligger i framkant. En viktig utgångspunkt är att skapa ett nära och gott samarbete med kliniska verksamheter samt att skapa en god arbetsmiljö för medarbetare och studenter på vår enhet.


Sidansvarig: Anders Asplund

Utskriftsversion

Växter under snö

Bild: Mattias Pettersson

Adress

Umeå universitet
enheten för oftalmiatrik
901 85 Umeå 

Besöksadress
Byggnad 4, målpunkt A, plan 7

Enhetschef

Fatima Pedrosa Domellöf

Tel:  090-785 13 52

Kontaktformulär

Studieadministratör

Tomas Jacobsson

Tel:  090-785 13 40

Kontaktformulär

Ekonomiadministratör

Birgitta Bäcklund

Tel:  090-785 63 83

Kontaktformulär