Välkommen till enheten för logopedi

Enheten för logopedi bedriver utbildning och forskning om tal-, röst-, språk- och sväljstörningar. Enheten har huvudansvaret för den 4-åriga grundutbildning som leder till yrkesexamen på avancerad nivå i logopedi och magisterexamen i logopedi. Vid enheten bedrivs även forskarutbildning.

Programmet bedrivs i ett samarbete mellan medicinska, humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteten och logopedverksamheter i Norrlandstingen. Logopedundervisningen har lokaler i anslutning till logopedmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus (NUS). Det innebär att studenter redan under utbildningen möter yrkesverksamma logopeder och blir bekanta med en logopeds dagliga arbete. Närheten mellan mottagningen och enheten ger också goda möjligheter till klinisk forskning inom olika logopediska områden.

Medicinska fakulteten


Sidansvarig: Anders Asplund

Utskriftsversion

Adress

Inst för klinisk vetenskap
Enheten för logopedi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands Universitetssjukhus, Byggnad 1B, målpunkt C, plan 1

Tel:  090-785 39 63

Fax:  090-77 24 70

Enhetschef

Fredrik Karlsson

Tel:  090-785 14 70

Kontaktformulär

Studierektor

Veronica Lindberg

Tel:  090-785 38 81

Fax:  090-77 24 70

Kontaktformulär

Studieadministratör

Maud Normark

Tel:  090-785 39 63

Kontaktformulär

Ekonomiadministratör

Marlene Engström

Tel:  090-785 39 63

Kontaktformulär

Relaterad information

Medicinska fakulteten