Enheter

Institutionen för klinisk vetenskap består av åtta enheter: Barn- och ungdomspsykiatri, Logopedi, Obstetrik och gynekologi, Oftalmiatrik, Pediatrik, Professionell utveckling, Psykiatri samt Öron-, näs- och halssjukdomar. Enheterna har nära samarbete med motsvarande kliniker vid Norrlands universitetssjukhus. Samtliga enheter finns inom sjukhusets byggnader.


 


Sidansvarig: Anders Asplund

Utskriftsversion

Bild: Anders Asplund