Till umu.se
HeadlineImage

Välkommen till Institutionen för klinisk vetenskap!

Vår institution utgörs av nio enheter vars gemensamma uppgift är kliniskt inriktad forskning samt utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå.

Utbildning bedrivs på läkar- logoped- och psykoterapeutprogrammen samt genom fristående kurser i bland annat barn- och ungdomspsykiatri. De ingående enheterna är Barn- och ungdomspsykiatri, Logopedi, Obstetrik och gynekologi, Oftalmiatrik, Pediatrik, Professionell utveckling, Psykiatri, Psykoterapi samt Öron-, näs- och halssjukdomar. Enheterna har nära samarbete med motsvarande kliniker vid Norrlands universitetssjukhus. Psykoterapi har lokaler på campus medan övriga finns inom sjukhusets byggnader.


Sidansvarig: Anders Asplund
2016-09-13

Utskriftsversion