Till umu.se

Välkommen till Institutionen för klinisk vetenskap!

Vår institution utgörs av nio enheter vars gemensamma uppgift är kliniskt inriktad forskning samt utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå.  Utbildning bedrivs på läkar- logoped- och psykoterapeutprogrammen samt genom fristående kurser i bland annat barn- och ungdomspsykiatri.

Nyheter

Tre första Wallenberg Molecular Medicine Fellows på plats vid medicinska fakulteten

2017-01-17
WCMM vid Umeå universitet inleder 2017 med tre Wallenberg Molecular Medicine Fellows på plats - Francesca Aguilo, Lars-Anders Carlson och Daniel Öhlund. Wallenberg centrum för molekylär medicin är en ...

Nylanserad hälsostudie med fokus på barn rekryterar deltagare nummer 500

2017-01-17
Hälsoundersökningen Northpop, som lanserades i maj 2016 av Umeå universitet och Västerbottens läns landsting, är en longitudinell studie med fokus på risk- och friskfaktorer hos barn. Genom att bjuda ...

Nya anslag till Pediatrik

2016-12-13
Enheten för Pediatrik har erhållit Centrala ALF-medel. Det är professor Magnus Domellöf, adj. professor Annika Rydberg och docent Torbjörn Lind som tilldelats medel för sina forskningsprojekt.

Sjukvård av för tidigt födda barn

2016-11-16
I samband med Världsprematurdagen den 17 november arrangerar Umeå universitet tillsammans med Svenska Prematurförbundet, Lilla barnets fond och Svenska Neonatalföreningen ett seminarium som belyser sj...

42 miljoner kronor till forskning inom medicin och hälsa vid Umeå universitet

2016-10-28
Totalt 13 forskningsprojekt vid Umeå universitet får forskningsanslag från Vetenskapsrådet. Totalt beviljas 42 miljoner kronor i anslag till forskning inom medicin och hälsa vid Umeå universitet.

Mer i media


Sidansvarig: Anders Asplund
2016-10-31

Utskriftsversion

Forskning på ett ögonblick