Till umu.se

Välkommen till Institutionen för klinisk vetenskap!

Vår institution utgörs av åtta enheter vars gemensamma uppgift är kliniskt inriktad forskning samt utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå.  Utbildning bedrivs på läkar- och logopedprogrammen samt genom fristående kurser i barn- och ungdomspsykiatri.

Nyheter

Estelle Naumburg docent i Pediatrik

2017-11-29
Grattis till vår medarbetare Estelle Naumburg som blivit antagen som docent i Pediatrik!

Konferens belyser utmaningar kring vård av för tidigt födda barn i Norra regionen

2017-11-14
För att överleva och utvecklas optimalt har för tidigt födda barn stora behov av så väl medicinska landvinningar som närhet till sina föräldrar. I samband med Världsprematurdagen anordnas ett öppet se...

Preventiva metoder kan förebygga psykisk ohälsa hos barn och deras föräldrar

2017-11-07
Forskare vid Umeå universitet har utvärderat förebyggande föräldraprogram tänkta att påverka föräldraförmågan samt skolbaserade program för högstadieelever med mål att motverka psykisk ohälsa. Resulta...

Susanne Lindquist docent i pediatrik

2017-10-18
Vi vill glatt meddela att vår medarbetare Susanne Lindquist har blivit antagen som docent i Pediatrik. Stort grattis Susanne!

Öppna föredrag om global hälsa

2017-10-05
Under nästa vecka – 9-13 oktober - ordnas sex lunch- och kvällsföredrag med ledande forskare samt filmvisning, workshops m.m. Allt på temat global hälsa.

Fler nyheter


Sidansvarig: Anders Asplund

Utskriftsversion

Vetenskapslunch

Forskning på ett ögonblick