Till umu.se

Välkommen till Institutionen för klinisk vetenskap!

Vår institution utgörs av åtta enheter vars gemensamma uppgift är kliniskt inriktad forskning samt utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå.  Utbildning bedrivs på läkar- och logopedprogrammen samt genom fristående kurser i barn- och ungdomspsykiatri.

Nyheter

Annika Rydberg mottar miljondonation

2018-01-11
Annika Rydberg på Enheten för Pediatrik har mottagit 2,1 miljoner kronor från Hjärt- och lungfonden.

Genetiska förändringar orsakade av miljöfaktorer kopplas till högre självmordsrisk

2017-12-18
Forskare har kunnat koppla miljöorsakade genetiska förändringar i den så kallade CRH-genen, vilken påverkar regleringen av kroppens stressystem, till självmordsrisk och psykisk ohälsa. Studien av epig...

Tenure track positions in Infection biology and Cancer research at WCMM

2017-12-15
Tenure track research positions as Assistant Professor (Associate Senior Lecturer) at WCMM are now open for application. In these announcements, the Centre is looking for outstanding researchers – Wal...

Unga med självmordsförsök har kraftigt förkortad livslängd

2017-12-14
Personer som vårdats för självmordsförsök eller självskadebeteende har en kraftigt förkortad förväntad medellivslängd och dör ofta av andra orsaker än självmord. Det visar en ny studie från Karolinska...

Estelle Naumburg docent i Pediatrik

2017-11-29
Grattis till vår medarbetare Estelle Naumburg som blivit antagen som docent i Pediatrik!

Mer nyheter om Umeå universitet


Sidansvarig: Anders Asplund

Utskriftsversion

Vetenskapslunch

Forskning på ett ögonblick